Το υλικό που θα παρουσιαστεί παρακάτω έχει σχεδιαστεί και προσαρμοστεί στις δυνατότητες και τις ανάγκες της Εύας από την Ειδική Παιδαγωγό, Χαλαστάνη Χαρίκλεια, η οποία ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης της Εύας κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Είναι βασισμένο στη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού και της αυτορρύθμισης και ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα σχεδίασης φορμών.